Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-05-28 12:34:00

Doanh nhân Đậu Đức Ái, AIT Group và thương vụ kín tại dự án điện gió Đức Trọng

Không chỉ tham gia lĩnh vực năng lượng tái tạo với vai trò nhà thầu vật tư, ít ai biết rằng, AIT Group giờ đây cũng đã sở hữu dự án điện gió tại Lâm Đồng.

A
A1
A2
A3
A4
A5
A6