largeer

Minh Vy

Minh Vy

2024-01-31 16:38:00

Đồng Nai: Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt chỉ trong 1 ngày trúng liền 4 gói xây lắp của Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chỉ trong ngày 22/11/2023 Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt trúng liền 4 gói xây lắp của Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh (Định Quán – Đồng Nai), toàn một mình một ngựa, tổng giá trị trúng thầu hơn 566 triệu đồng.

Qua tìm hiểu Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt có trụ sở số 69, Phố 1, Ấp 1, Quốc Lộ 20, Xã Phú Lợi, Huyện Định Quán, Đồng Nai do ông Phu Cún Dưỡng làm đại diện pháp luật. Loại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV.

47

Đã tham gia 47 gói thầu, trong đó trúng 44 gói, trượt 1 gói, 1 chưa có kết quả, tổng giá trị trúng thầu hơn 84 tỷ đồng toàn bộ trúng độc lập.

Từ 24/2/2023 đến 10/12/2023 trúng 15 gói xây lắp tại Định Quán chủ yếu tại Ủy Ban Nhân Dân xã Phú Lợi; Uỷ ban nhân dân xã Phú Vinh; Ủy ban nhân dân xã Phù Hóa; UBND xã Thành Sơn… Chủ yếu một mình một ngựa.

Bên mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Rạng Đông. Đối thủ bị loại Công ty TNHH Kỹ thuật Lê Gia VINA (TP HCM) với lý do sau khi thương thảo hợp đồng cùng chủ đầu tư và bên mời thầu, nhà thầu nhận thấy không phù hợp nên không tham gia.

Chỉ trong ngày 22/11/2023, Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt trúng liền 4 gói thầu xây dựng của Uỷ ban nhân dân xã Phú Vinh toàn 1 mình 1 ngựa, thi ông trong thời gian ngắn 30 ngày. Tất cả đều do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Rạng Đông mời thầu.

Cụ thể:

Empty

+Sửa chữa nhà văn hoá ấp Ba Tầng xã Phú Vinh, gói thầu IB2300313833-00Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh phê duyệt số quyết định phê duyệt 499/QĐ-UBND với giá trúng thầu hơn 142 triệu đồng trong 30 ngày từ 27/11/2023.

Empty

+Sửa chữa nhà văn hoá ấp Suối Soong 1, xã Phú Vinh, gói thầu IB2300313786-00Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh phê duyệt số quyết định 498/QĐ-UBND cho Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt trúng thầu với giá hơn 142 triệu đồng trong 30 ngày từ 27/11/2023.

+Sửa chữa nhà văn hoá ấp 3, xã Phú Vinh, gói thầu IB2300313684-00Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh phê duyệt số quyết định 497/QĐ-UBND với giá trúng thầu hơn 121 triệu đồng trong 30 ngày từ 27/11/2023.

+Sửa chữa nhà văn hoá ấp 2, xã Phú Vinh, gói thầu IB2300313241-00Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh với số quyết định 496/QĐ-UBND cho Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt trúng thầu với giá hơn 141 triệu đồng trong 30 ngày từ 27/11/2023.

Hiện Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt đang Sửa chữa trường Mầm Non Hướng Dương (Điểm suối Đục ấp 5 và điểm ấp 4 xã Thanh Sơn), gói thầu IB2300277033-00Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng với giá trúng thầu hơn 901 triệu đồng trong 120 ngày từ 15/11/2023.

Hiện Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt đang một mình một ngựa dự thầu Duy tu, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao -học tập cộng đồng xã Phú Tân của UBND xã Phú Tân với giá dự thầu 754.818.006  (giá gói thầu 757.503.000).

Liên tục trúng thầu gói xây lắp, duy tu tại Định Quán, một chuyên gia đấu thầu dự đoán Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt “rộng cửa” gói thầu Duy tu, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao -học tập cộng đồng xã Phú Tân của UBND xã Phú Tân.

Chuyên gia cũng băn khoăn, Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt liên tục trúng thầu của Uỷ ban nhân dân xã Phú Vinh liệu có đảm bảo tiêu chí cạnh tranh, công bằng minh bạch cũng như hiệu quả kinh tế? Các gói thầu thi công cùng lúc liệu Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt có đảm bảo nhân sự, vật tư cũng như đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình?

Cre: Di DI