Mac Dinh Cuong

Mây lang thang

2021-06-08 17:17:00

Công ty Kim Oanh 'đứng sau' các vụ án ngàn tỷ?

Thông tin điều tra cho thấy, Công ty Kim Oanh có nhiều liên quan đến vụ án sai phạm tại khu 43ha đất của Tổng Công ty Bình Dương

Ngày 8/6/2021 Ngày Nay online có bài viết:

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty