Home / Tag
TID đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 427% TID đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 427%

TID đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 427%

-   11/07/2021 15:49

Theo tài liệu được công bố, trong năm 2021, Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa (Mã CK: TID) đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất là 10.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 390 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 38% và 427% so với thực hiện trong năm 2020.