lili

lili

2021-08-17 10:50:00

Yêu cầu nhà thầu sở hữu 80% thiết bị thi công tại Tây Ninh: Sẽ rà soát để điều chỉnh phù hợp

Gói thầu Xây lắp công trình và chi phí đảm bảo an toàn giao thông thuộc Dự án Láng nhựa đường 15 Cục do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) làm bên mời thầu (BMT). Gói thầu có dự toán 6.196.2318.219 đồng, phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 2 đến 12/8/2021. Một nhà thầu cho biết HSMT đưa ra tiêu chí chưa phù hợp về việc huy động thiết bị cho Gói thầu.

Cụ thể, HSMT yêu cầu 10 xe ô tô tự đổ, tỷ lệ thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu từ 80% trở lên. Theo Nhà thầu, yêu cầu nói trên có 2 bất cập. Gói thầu có quy mô hơn 6 tỷ đồng, yêu cầu 10 xe ô tô tự đổ là quá nhiều. Yêu cầu tỷ lệ sở hữu thiết bị của nhà thầu trên 80% là chưa tuân thủ đúng quy định hiện hành, hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Thiết bị thi công thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Ảnh: Phú An

Thiết bị thi công thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Ảnh: Phú An

Ngày 12/8/2021, trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện BMT cho biết, đã rà soát lại HSMT và có nội dung đúng như Nhà thầu phản ánh. “Đây là gói thầu có phạm vi công việc phải vận chuyển 10.900 m3 đất và sỏi. Một xe ô tô tự đổ tối đa có thể vận chuyển được 10 m3/chuyến/lần. Nếu tính sơ bộ, đã phải có tần suất cả ngàn chuyến vận chuyển đất sỏi cho công trình. Gói thầu có tổng thời gian thi công là 150 ngày, thời gian vận chuyển xấp xỉ gần 2 tháng. Do đó, yêu cầu số lượng xe ô tô tự đổ như trên là căn cứ vào quy mô, tính chất của Gói thầu”, đại diện BMT lý giải.

Về yêu cầu nhà thầu phải sở hữu 80% số thiết bị trở lên, BMT thừa nhận là “cứng nhắc và chưa phù hợp”. Tuy nhiên, theo BMT, có nhiều lý do để đưa ra tiêu chí này. Đầu tiên là quá trình lựa chọn nhà thầu trước đây cho thấy, nhiều nhà thầu khi dự thầu có hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị, nhưng khi trúng thầu và triển khai thì chỉ huy động được 20% số lượng thiết bị, dẫn tới tiến độ thi công bị chậm. Trách nhiệm của BMT là có biện pháp yêu cầu nhà thầu phải huy động tốt thiết bị thi công.

Cũng theo BMT, Gói thầu đấu thầu qua mạng, trong quá trình mời thầu không có bất kỳ nhà thầu nào đề nghị làm rõ HSMT. “Tuy nhiên, từ thông tin của Báo Đấu thầu, chúng tôi sẽ rà soát, xem xét các tiêu chí về thiết bị để tuân thủ quy định đấu thầu hiện hành. Tại các gói thầu sau sẽ không đưa tiêu chí bắt buộc tỷ lệ sở hữu thiết bị của nhà thầu như trên”, đại diện BMT cho biết.

Bà Phạm Minh Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu cho biết, theo hướng dẫn tại Mẫu số 18 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thiết bị thi công thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê.

Tuy nhiên, thực tế vì nhiều nguyên nhân, một số BMT lại bắt buộc nhà thầu phải sở hữu từ 50% đến 80% số lượng thiết bị thi công để đảm bảo khả năng huy động, tiến độ thi công. Trường hợp nhà thầu đã kê khai thiết bị và cung cấp tài liệu chứng minh nhưng BMT nhận thấy chưa rõ thì yêu cầu nhà thầu làm rõ theo Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo Báo Đấu Thầu