Mac Dinh Cuong

Mây Lang Thang

2021-05-10 08:15:00

Yêu cầu công khai giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông để người dân giám sát

Những tổ chức, cá nhân được phép khai thác cát, sỏi lòng sông thực hiện nghiêm yêu cầu công khai thông tin Giấy phép khai thác về thời gian, phương tiện, phạm vi, công suất khai thác để người dân, địa phương giám sát.

cat
cat1
cat2
cat3
cat4