Hải Đăng

Hải Đăng

2021-08-12 15:37:00

Xả thải không phép, Dalatmilk bị xử phạt 328 triệu đồng

Công ty cổ phần sữa Đà Lạt- chủ đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và nhà máy chế biến sữa Dalatmilk tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt về hành vi xả thải ra môi trường không phép.

c7f01a5c731e9a40c30f

Đây là thông tin mà báo Pháp Luật Việt nam chia sẻ, theo đó ngày 11/8, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định số 2075 về việc xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Sữa Đà Lạt. Công ty này là chủ đầu tư dự án trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và nhà máy chế biến sữa Dalatmilk tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện pháp luật là ông Ngô Minh Hải, chức vụ Giám đốc.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2075/QĐ-XPVPHC được Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S ký ban hành ngày 10/8, Công ty cổ phần sữa Đà Lạt đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước như sau:

Xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép với lưu lượng 111m3/ngày đêm; Không thực hiện biện pháp chống thấm tại các hồ chứa nước thải chăn nuôi; không xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi tại 3 trang trại chăn nuôi như đã cam kết tại Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

Quyết định xử phạt

Quyết định xử phạt

Những hành vi trên của Công ty cổ phần sữa Đà Lạt vi phạm quy định của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ qy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Với những vi phạm trên, Công ty cổ phần sữa Đà Lạt bị xử phạt 328 triệu đồng. Ngoài ra công ty phải xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải để thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi của các trại chăn nuôi trước 31/12/2021.

UBND tỉnh giao Sở TNMT tổ chức thực hiện quyết định xử phạt. Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, công ty phải nộp phạt. Quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và mỗi ngày chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05% tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt có trụ tại số 11A Cô Giang, phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Minh Hải- Tổng Giám đốc.