lili

lili

2021-08-31 07:15:00

Vụ doanh nghiệp tố bị cản trở nộp thầu ở Ninh Hòa: Sẽ tổ chức thông báo mời thầu lại

UBND thị xã Ninh Hòa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo nội dung phản ánh của báo chí về việc một doanh nghiệp tố bị cướp hồ sơ, cản trở nộp thầu Gói thầu số 9 xây lắp thuộc dự án Kè, đập ngăn mặn sông Đá Hàn ngay tại trụ sở Ban Quản lý dự án Các công trình xây dựng thị xã Ninh Hòa (Báo Khánh Hòa ngày 29-8 có bài viết: “Vụ doanh nghiệp tố bị cản trở nộp thầu ở Ninh Hòa: Tạm dừng chấm thầu để làm rõ vụ việc”).

thau

Theo đó, tuy chưa có kết luận chính thức về việc thông thầu, gian lận, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu để làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhưng UBND thị xã đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Các công trình xây dựng thị xã Ninh Hòa hủy kết quả mở thầu, dừng việc chấm thầu và tổ chức thông báo mời thầu lại. Động thái này nhằm tổ chức đấu thầu dự án đúng quy định hiện hành, đảm bảo mục tiêu đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc hủy kết quả mở thầu căn cứ quy định tại Điều 86 Luật Đấu thầu năm 2013 và Khoản 15 Điều 117 Nghị định 63 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu.

Dự án đầu tư xây dựng Kè, đập ngăn mặn sông Đá Hàn (nằm ở khu vực phường Ninh Đa và xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa) được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2020 với tổng vốn 120 tỷ đồng, trong đó Gói thầu số 9 xây lắp có trị giá 82 tỷ đồng. Dự án do UBND thị xã Ninh Hòa làm chủ đầu tư, nhưng ủy quyền cho Ban Quản lý dự án Các công trình xây dựng thị xã Ninh Hòa thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư. Sau đó, ban đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Báo Khánh Hòa