lili

lili

2022-07-23 10:00:00

VCCI Vũng Tàu báo cáo UBKT Trung ương việc thay Tổng Giám đốc VungtauShip

Ngày 15/7, VCCI Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 95/PTM-CNVT gửi UBKT Trung ương Đảng v/v xem xét ý kiến của tập thể cán bộ, công nhân viên VungtauShip liên quan đến việc \"cử\" và \"thôi\" làm người đại điện phần vốn nhà nước tại VungtauShip, thay Tổng Giám đốc VungtauShip.

Theo Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu (VCCI Vũng Tàu), từ ngày 8/7/2022, đơn vị này có nhận được ý kiến của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Biển Vũng Tàu (VungtauShip) về các vấn đề liên quan đến việc "cử" và "thôi" làm người đại diện phần vốn nhà nước tại VungtauShip.

VCCI-Vũng-Tàu-báo-cáo-UBKT-Trung-ương-việc-thay-Tổng-Giám-đốc-VungtauShip_page-0001