Sư Tử

Sư Tử

2022-07-13 14:33:00

Vạch trần chiêu tiếp thị gian dối về chất lượng sản phẩm sữa NEOMIL

Trên các nền tảng internet, hàng loạt \'bẫy tiêu dùng\' được bày ra để quảng cáo cho sản phẩm sữa NEOMIL. Tuy nhiên, chất lượng những sản phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ Dược phẩm NAFACO phân phối vẫn là ẩn số.

15
16
17
18
19
20

Nguồn: https://vietq.vn/vach-tran-nhung-chieu-tiep-thi-gian-doi-ve-chat-luong-san-pham-sua-neomil-d202044.html