Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-06-29 23:08:00

Từ vụ King Bay ở Đồng Nai bưng bít thông tin đến tiền lệ dân kiện Chủ tịch tỉnh

Pháp luật quy định chặt chẽ việc khách hàng mua bất động sản đều nắm được tình trạng pháp lý của dự án. Tuy nhiên, việc chủ đầu tư, chính quyền bưng bít thông tin đã dẫn đến tiền lệ dân kiện Chủ tịch tỉnh.

Từ trước tới nay, nhiều địa phương vẫn công khai thực hiện các thủ tục đầu tư và pháp lý các dự án thương mại trên địa bàn. Tuy nhiên, tại không ít địa phương, việc công khai chưa được đầy đủ và kịp thời về pháp lý và quá trình đầu tư dự án dẫn đến một số chủ đầu bán nhà hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện; dự án chưa đủ pháp lý đã mở bán hay vi phạm các cam kết xây dựng các công trình, tiện ích trong dự án... Khi các chủ đầu tư không minh bạch, thì các cơ quan chức năng cũng gần như bất lực hoặc chậm trễ công khai thông tin, điều này khiến khách hàng “sập bẫy”.

Điển hình, mới đây, Công ty CP Free Land – chủ đầu tư dự án King Bay (125ha, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã có văn bản phản hồi khiếu nại của khách hàng mua dự án King Bay. Trong đó, trước yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án King Bay từ các khách hàng, Công ty CP Free Land cho biết, các hồ sơ pháp lý đó thuộc quyền quản lý của công ty, do đó không thể cung cấp. Free Land còn nói rằng, hồ sơ pháp lý đó đã được nhà nước thường xuyên giám sát và rà soát mọi quy trình thực hiện.

Reatimes có bài viết:

Kinh
Kinh1
Kinh2
Kinh3
Kinh4
Kinh5