Saigon 247

Saigon 247

2021-08-25 15:43:00

Từ 1/10, để được mua nhà ở xã hội cần những giấy tờ gì?

Theo Thông tư số 09/2021/TT - BXD, từ ngày 1/10, mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được mua nhà ở xã hội (NOXH) sẽ có một số thay đổi.

21-2-7447