Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-05-10 08:45:00

Trúng đấu giá 4 mỏ cát ở Bến Tre, nhưng 4 doanh nghiệp không đến nộp tiền

Kết quả trúng đấu giá 4 mỏ cát tại Bến Tre với mức trúng đấu giá hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng đã bị hủy do quá thời hạn quy định, doanh nghiệp trúng đấu giá không đến làm thủ tục cấp phép.

dg
dg1
dg2
dg3
dg4