Mac Dinh Cuong

lili

2021-06-22 16:16:00

Trạm trộn bê tông Thịnh Thành chưa hoàn thiện pháp lý đã đi vào hoạt động

Theo thông tin phản ánh của người dân về việc trạm trộn bê tông của Công ty TNHH MTV Thịnh Thành tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R\'Lấp (Đắk Nông) xây dựng nhà điều hành, lắp đặt trạm trộn bê tông tươi, bãi tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, hoạt động không phép khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Doanh nhân và Pháp lý có bài viết:

1
2
3
4