Mac Dinh Cuong

Mèo mun

2021-05-01 16:40:00

TP.Thủ Đức đề nghị công an xử lý 9 chung cư không có hệ thống PCCC

Tại TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), hiện có 9 chung cư không có hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC), 8 chung cư có hệ thống PCCC xuống cấp, 37 chung cư chưa được bàn giao kinh phí bảo trì, 5 chung cư đủ điều kiện nhưng chưa có ban quản trị, 23 chung cư chưa đủ điều kiện bầu ban quản trị do chưa đủ điều kiện tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Theo UBND TP Thủ Đức, hiện nay trên địa bàn TP Thủ Đức hiện có 164 chung cư, trong đó 51 chung cư chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho các chủ sở hữu căn hộ chung cư; 82 chung cư đã cấp sổ hồng, 20 chung cư đang thực hiện thủ tục cấp giấy hồng.

Do đó, UBND TP Thủ Đức chỉ đạo Phòng tài nguyên và Môi trường tham mưu đề xuất UBND TP chỉ đạo các sở ngành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ đầu tư của những chung cư đã nghiệm thu, bàn giao căn hộ và đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư chậm làm thủ tục cấp giấy. Thời gian thực hiện và gửi báo cáo về UBND TP Thủ Đức hạn chót hết ngày 10/6/2021.

Dân chung cư Sài Gòn Gateway, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức treo băng rôn phản đối chủ đầu tư Hiệp Phú Land chậm cấp sổ hồng và bàn giao phí bảo trì.

Dân chung cư Sài Gòn Gateway, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức treo băng rôn phản đối chủ đầu tư Hiệp Phú Land chậm cấp sổ hồng và bàn giao phí bảo trì.

Hiện TP Thủ Đức có 5 chung cư đủ điều kiện nhưng chưa có ban quản trị, 23 chung cư chưa đủ điều kiện bầu ban quản trị do chưa đủ điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu và có 37 chung cư chưa được bàn giao kinh phí bảo trì. 8 chung cư có hệ thống PCCC xuống cấp, 9 chung cư không có hệ thống PCCC.

Đối với các nhà chung cư đủ điều kiện, nhưng chưa thành lập ban quản trị thì UBND phường làm việc với chủ đầu tư, ban quản lý để nắm bắt tình hình, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu ban quản trị. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư thì UBND phường có trách nhiệm tổ chức. Thời gian thực hiện hạn chót hết ngày 10/6/2021.

UBND TP Thủ Đức giao Phòng Quản lý đô thị có văn bản đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về bàn giao hồ sơ, bàn giao kinh phí bảo trì để khắc phục tình trạng chủ đầu tư chiếm dụng kinh phí bảo trì.

Đối với việc cấp sổ hồng cho người mua nhà chung cư, trên địa bàn TP.Thủ Đức đã có 82 chung cư có sổ hồng, 51 chung cư chưa cấp sổ hồng.

Về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy, trên địa bàn TP.Thủ Đức hiện có 9 chung cư không có hệ thống phòng cháy, chữa cháy. 8 chung cư có hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng đã xuống cấp.

Qua rà soát tình hình quản lý và sử dụng nhà chung cư như nói trên, UBND TP.Thủ Đức chỉ đạo UBND các phường có nhà chung cư đôn đốc bầu lại ban quản trị tại những ban quản trị chung cư đã hết nhiệm kỳ.

Với những nhà chung cư đủ điều kiện nhưng chưa thành lập ban quản trị, UBND các phường phải làm việc với chủ đầu tư để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Sau 30 ngày nếu chủ đầu tư không tổ chức hội nghị thì UBND phường phải có trách nhiệm tổ chức.

Về vấn đề an toàn PCCC tại các chung cư, UBND TP.Thủ Đức đề nghị Công an TP.Thủ Đức tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống PCCC. Đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót với những chung cư đã có hệ thống PCCC.

Đưa ra giải pháp cải tạo, sửa chữa hệ thống PCCC tại những chung cư đã xuống cấp. Ngoài ra, Công an TP.Thủ Đức phải có phương án xử lý những chung cư không có trang bị PCCC.

Tại những chung cư đã bàn giao và đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư “chây ỳ” thực hiện cấp sổ hồng cho cư dân, UBND TP.Thủ Đức đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu để đề xuất kiểm tra, xử phạt chủ đầu tư.