Mac Dinh Cuong

An Nhiên

2021-04-24 20:38:00

TP.HCM: 7 công trình xây sai phép nhiều nhất đến 5 tầng, khó vậy mà CĐT vẫn làm được?

UBND quận 10 (TP.HCM) đang thực hiện kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ 7 công trình vi phạm tại phường 12 (quận 10), dự kiến hoàn tất trong tháng 6-2021.

Về vấn đề này Tuổi Trẻ có bài viết:

1
3
12
13

Đến nay, các hồ sơ xin điều chỉnh tăng tầng đều không được Sở Xây dựng chấp thuận. Thanh tra Sở Xây dựng cũng đề nghị quận 10 cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trên. Phía quận 10 cũng có kế hoạch xử lý các công trình trên.

Để tình trạng nhiều công trình vượt tầng trên địa bàn phường 12, quận 10 đã xử lý trách nhiệm 3 cá nhân gồm 2 lãnh đạo phường (chủ tịch và phó chủ tịch với hình thức cảnh cáo và khiển trách) và công chức phụ trách đô thị.

Phía thanh tra Sở Xây dựng cũng kỷ luật 2 cán bộ thanh tra phụ trách địa bàn (mức cao nhất là cảnh cáo).