largeer

Lam Thy

Lam Thy

2023-12-21 15:06:00

TP HCM: Công ty Nghi Hân chỉ trong một ngày được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 chỉ định thầu rút gọn 4 gói xây lắp

Thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân từ ngày 20/11 đến 16/12/2023 trúng liền 11 gói xây dựng toàn bộ chỉ định thầu rút gọn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 (TP HCM) . Chỉ trong ngày 11/12 trúng liền 4 gói chỉ định thầu rút gọn, ngày 6/12 trúng liền 3 gói chỉ định thầu rút gọn.

Qua tìm hiểu Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân có trụ sở 77 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM thành lập năm 2014 do ông Huỳnh Công Bằng làm đại diện pháp luật.

90
902

Đã tham gia 299 gói thầu, trong đó trúng 289 gói, trượt 6 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 48 tỷ đồng trong đó trúng độc lập hơn 39 tỷ đồng (9.323.682.940 là các gói chỉ định thầu).

Theo đó chỉ trong ngày 11/12/2023, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 chỉ định thầu rút gọn 4 gói xây lắp:

1
2
35
6

+Sửa chữa trường mầm non Tân Phú, gói thầu IB2300370673-00Xây lắp bổ sung phòng cháy, chữa cháy và Thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ngày 11/12/2023 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 phê duyệt trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá gói thầu 300.110.960 thi công trong 20 ngày.

+Sửa chữa Trường mầm non Hoa Hồng, gói thầu IB2300370657-00Xây lắp bổ sung phòng cháy, chữa cháy và Thiết bị phòng cháy, chữa cháy, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân được chỉ định thầu rút gọn với giá gói thầu 315.746.825 trong 20 ngày.

+ Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trần Quốc Tuấn, gói thầu IB2300370638-00Xây lắp bổ sung phòng cháy, chữa cháy và Thiết bị phòng cháy, chữa cháy, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân được chỉ định thầu rút gọn với giá gói thầu 497.264.316 trong 20 ngày.

+Sửa chữa trường tiểu học Phú Mỹ, gói thầu IB2300369810-00Xây lắp bổ sung, ngày 11/12/2023 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7

phê duyệt 742/QĐ-QLDa trúng thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá gói thầu 672.486.024, thi công trong 20 ngày.

Trước đó ngày 6/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 cũng phê duyệt trúng thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân thực hiện:

+Sửa chữa Trường mầm non 19/5, gói thầu IB2300360695-00Xây lắp bổ sung phòng cháy, chữa cháy và thiết bị phòng cháy, chữa cháy, chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân với giá gói thầu 126.828.183 trong 24 ngày.

+Sửa chữa Trường tiểu học Tân Quy, gói thầu IB2300360631-00Xây lắp bổ sung phòng cháy, chữa cháy và thiết bị phòng cháy, chữa cháy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 phê duyệt trúng thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nghi Hân với giá gói thầu 155.995.293 trong 24 ngày.

Cre: NA