lili

lili

2022-06-11 09:00:00

TP Biên Hòa: Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa vừa có chỉ đạo chủ tịch UBND 30 phường, xã của thành phố; Công ty CP Môi trường Sonadezi rà soát, triển khai thực hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị, phường, xã tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố; giao Phòng TN-MT thành phố triển khai thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đối với cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo và tham mưu đề xuất UBND TP.Biên Hòa xử lý các công việc có liên quan theo quy định.

Theo kế hoạch, từ ngày 1-7, TP.Biên Hòa sẽ triển khai chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn thành phố. Do đó, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa yêu cầu các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên nêu gương làm trước.