Loa phường

Loa phường

2022-02-10 15:30:00

TP Bảo Lộc: Đề xuất không chấp thuận cho Công ty Phương Nam chuyển dự án thương mại dịch vụ thành nhà ở

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Bảo Lộc vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư về việc rà soát dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở Phương Nam của DNTN Phương Nam (Công ty Phương Nam).

Dự án có quy mô diện tích 8.078 m2 tại khu quy hoạch Hà Giang, phường 1, thành phố Bảo Lộc. Mục tiêu đầu tư xây dựng một trung tâm thương mại có quy mô gồm khối trung tâm thương mại và khách sạn 3 sao.

Trong đó, khối ở thương mại 3.450 m2, khối thương mại dịch vụ diện tích 2.600 m2, đường giao thông nội bộ, sân bãi, cây xanh và thảm cỏ diện tích 2.416,6 m2.

Hiện nay dự án đã xây dựng hoàn thành khối nhà ở thương mại với 30 căn, đường giao thông nội bộ. Chưa xây dựng Khu thương mại dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật của khu thương mại dịch vụ.

Chủ đầu tư đề xuất được điều chỉnh khối thương mại dịch vụ thành khối nhà ở thương mại.

Một góc TP Đà Lạt.

Một góc TP Đà Lạt.

Đối với đề nghị điều chỉnh của Công ty Phương Nam, Sở Xây dựng cho rằng quy hoạch chi tiết do UBND TP Bảo Lộc phê duyệt đối với dự án này thì khu vực dự án được quy hoạch bao gồm một phần đất ở và một phần đất thương mại dịch vụ.

Trong đó, đối với phần đất ở thì hiện chủ đầu tư đã bố trí 30 căn theo quy hoạch được duyệt và được Sở Tài nguyên - Môi trường cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối với đất thương mại dịch vụ thì chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh công năng thành khối nhà ở thương mại là chưa phù hợp quy hoạch được duyệt.

Về mục tiêu đầu tư, việc chuyển đổi công năng này sẽ làm thay đổi toàn bộ dự án, không còn chức năng thương mại dịch vụ theo mục tiêu ban đầu được UBND tỉnh chấp thuận nên chưa có cơ sở để xem xét đề xuất.