Mac Dinh Cuong

Loa phường

2021-05-03 22:37:00

Thủy hải sản Sài Gòn: Một công ty lỗ âm vốn chủ 849 tỷ đồng nợ Sacombank hơn 950 tỷ đồng

Hãng kiểm toán AASC đưa ý kiến ngoại trừ việc các khoản nợ ngắn hạn của Thủy hải sản Sài Gòn lớn hơn tài sản ngắn hạn 924 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng đang có các khoản nợ đến hạn chưa thanh toán như các khoản vay trị giá 428 tỷ đồng, các khoản phải trả ngắn hạn khác trị giá 565 tỷ đồng. AASC cho rằng đây là các dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Empty
Empty
Empty
Empty