LS. Quốc Vũ

LS. Quốc Vũ

2021-07-20 17:45:00

Thuận tình ly hôn: Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn phải có những nội dung gì?

Trong hôn nhân, khi vợ và chồng có nhiều bất đồng, mâu thuẫn, không thể sống chung dưới một mái nhà, mục đích hôn nhân không đạt được thì tất yếu vấn đề ly hôn sẽ được đặt ra. Dưới góc độ pháp luật, có hai hình thức ly hôn, trong đó có thuận tình ly hôn. Để được Tòa án thụ lý giải quyết yêu cầu thuận tình ly hôn thì phải có Đơn yêu cầu. Vậy trong Đơn này phải có những nội dung gì theo quy định pháp luật?

Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn phải có những nội dung sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 362 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam quy định:

"Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;

c) Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp."

Bên cạnh đó, kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. (khoản 3, Điều 362 BLTTDS2015).

116212018451_lhnvgd

Để được trợ giúp về pháp lý quý vị hãy liên hệ đến số điện thoại 0782.147.247 hoặc 0783.147.247 hoặc mail: [email protected] để được các luật sư tư vấn hoàn toàn miễn phí, quý vị chỉ phải trả cước viễn thông theo quy định, ngoài ra không phải thanh bất kỳ một loại phí nào, trước, trong và sau khi tư vấn.