Mac Dinh Cuong

Mèo mun

2021-05-01 18:25:00

Thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai được quy định như thế nào?

Nhà ở hình thành trong tương lai được quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 là những công trình nhà ở đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Luật Nhà ở 2014 cho phép thực hiện giao dịch thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai nếu bên thế chấp và nhận thế chấp đảm bảo thỏa mãn được hết các điều kiện sau: Nhà ở hình thành trong tương lai đem thế chấp phải xây dựng hoàn thiện xong phần móng. Trường hợp chủ đầu tư thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án thì phải có: Hồ sơ dự án, thiết kế kỹ thuật của dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, giấy chứng nhận hoặc quyết định giao/cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

0158

Trường hợp cá nhân, tổ chức thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai trên đất hợp pháp của mình thì phải có: Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, giấy phép xây dựng nếu thuộc diện công trình phải xin cấp phép.

Trường hợp người thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai mua nhà ở của chủ đầu tư dự án thì cần phải có: Hợp đồng mua bán nhà ở ký kết với chủ đầu tư, văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (nếu là bên nhận chuyển nhượng), giấy tờ chứng minh đã trả tiền mua nhà cho chủ đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán.

Về thủ tục, được quy định rõ gồm 3 bước: chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ; giải quyết hồ sơ, trả kết quả. Bước chuẩn bị hồ sơ, chủ sở hữu nhà ở hình thành trong tương lai cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo mẫu; Hợp đồng thế chấp có công chứng; Hợp đồng mua bán nhà ở của cá nhân mua nhà ở ký với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở; Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp người đăng ký thế chấp là người được ủy quyền).

Bước 2, nộp hồ sơ: Sau khi đã chuẩn bị bộ hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ trên, người dân đem nộp ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính – Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương nơi có đất. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và đưa phiếu hẹn trả kết quả cho người dân (nếu hồ sơ hợp lệ) hoặc trả lại hồ sơ kèm theo giải thích rõ lý do từ chối tiếp nhận (nếu hồ sơ không hợp lệ).

Cuối cùng, bước giải quyết hồ sơ và trả kết quả: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xem xét hồ sơ; xác nhận đơn đăng ký thế chấp, sao y bản gốc đơn đăng ký để lưu hồ sơ; ghi thông tin đăng ký thế chấp vào Sổ đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Trường hợp có căn cứ để từ chối đăng ký thì phải từ chối đăng ký bằng văn bản và trả hồ sơ đăng ký. Cuối cùng là trả kết quả cho người dân theo lịch hẹn.