Hải Đăng

Hải Đăng

2021-07-29 15:22:00

Thu hồi đất và những điều người dân cần biết rõ

Dưới đây là những thông tin quan trọng về thu hồi đất đai mà người dân cần biết rõ.

Thu hồi đất là gì?

Theo Khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013, “thu hồi đất” được hiểu là trường hợp Nhà nước ra quyết định thu lại quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đang thuộc quyền sử dụng đất của người khác, nếu người này có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng đất.

Những điều cần biết rõ về thu hồi đất. Ảnh: Đình Trường

Những điều cần biết rõ về thu hồi đất. Ảnh: Đình Trường

4 trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ Điều 61, 62, 64, 65 Luật Đất đai 2013, Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau:

- Thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh.

- Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

- Thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai.

- Thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Thu hồi đất ở phải thông báo trước ít nhất 6 tháng

Để người sử dụng đất thu xếp được chỗ ở, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp khác thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo trước cho người dân một khoảng thời gian nhất định.

Theo đó, căn cứ Khoản 1 Điều 67 Luật Đất đai 2013, trước khi có quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết.

Trình tự thu hồi đất năm 2021

Bước 1: Thông báo thu hồi đất.

UBND cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.

Bước 2: Ra quyết định thu hồi đất.

Bước 3: Kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất.

Bước 4: Lấy ý kiến, lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bước 5: Quyết định phê duyệt và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bước 6: Tổ chức chi trả bồi thường.

Để được trợ giúp về pháp lý quý vị hãy liên hệ đến số điện thoại 0782.147.247 hoặc 0783.147.247 hoặc mail: [email protected] để được các luật sư tư vấn hoàn toàn miễn phí, quý vị chỉ phải trả cước viến thông theo quy định, ngoài ra không phải thanh bất kỳ một loại phí nào, trước, trong và sau khi tư vấn.