Mai Anh

Mai Anh

2022-07-16 16:30:00

Thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng từ nguồn điện gió

Sở Công thương Gia Lai ngày 15.7 cho biết trên địa bàn tỉnh này hiện có 629 MW điện gió chưa được đấu nối để vận hành thương mại dù đã hoàn thành công tác thi công từ nhiều tháng qua.

1

Nguyên nhân là hiện vẫn chưa có giá bán điện cho các dự án điện gió đã hoàn thành sau ngày 31.10.2021.

Theo đó, sản lượng điện thất thoát khoảng 4,5 tỉ kWh với trị giá khoảng 8.500 tỉ đồng, kéo theo nguồn thu thuế của địa phương cũng thất thoát và áp lực trả nợ vốn vay ngân hàng của các nhà đầu tư.

Trước tình hình trên, Sở Công thương Gia Lai đã có kiến nghị gửi Bộ Công thương để các dự án điện gió sớm vận hành thương mại, thực hiện mua bán điện.