lili

lili

2022-03-14 10:30:00

Thanh tra TP HCM chỉ ra các thiếu sót, hạn chế tại Sở Kế hoạch - Đầu tư

Thanh tra TP HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP HCM giao Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư chỉ đạo các cá nhân, đơn vị, phòng ban có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót.

Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận số 20 thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác quản lý các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công tại Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT)

Theo kết luận thanh tra, trong công tác quản lý các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công tại KH – ĐT phần lớn các dự án đầu tư công đều thay đổi tiến độ nên các dự án đầu tư công thường kéo dài, chậm giải ngân. Nhiều dự án bố trí vốn vượt thời gian là thực hiện chưa đúng theo Nghị định 77 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm.

Bố trí kế hoạch vốn một số dự án chưa sát thực tế, dẫn đến không giải ngân được, làm giảm tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2019. Thẩm định một số dự án chưa phù hợp về tiến độ, một số dự án đến nay chưa có quyết định đầu tư... Trách nhiệm của các hạn chế, thiếu sót trên thuộc về Giám đốc, lãnh đạo Sở KH-ĐT được giao phụ trách, các phòng ban và các chủ đầu tư.

thanh-tra-tp-hcm-chi-ra-cac-thieu-sot-han-che-tai-so-ke-hoach-dau-tu

Việc thực hiện 2 dự án đầu tư công năm 2019 gồm: dự án sửa chữa và nâng cấp đường tỉnh lộ 9 (đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn) và dự án xây dựng mở rộng cơ sở 1 trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật (quận 12).

Trong đó, dự án sửa chữa và nâng cấp đường tỉnh lộ 9 tiến độ chưa đảm bảo, chưa hoàn chỉnh. Nguyên nhân do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài, “da beo”, chưa có mặt bằng trống hoàn toàn; các hạng mục di dời cũng bị chậm trễ. Đây là trục đường kết nối T PHCM với tỉnh Bình Dương, Long An, có lưu lượng xe đông đúc, tiến độ dự án chậm trễ đã gây khó khăn trong việc đi lại của người dân và làm giảm hiệu quả của dự án đầu tư công.

Đến nay, dự án vẫn chưa bàn giao mặt bằng toàn bộ do vướng tiến độ bồi thường bàn giao mặt bằng, việc chậm bàn giao này trách nhiệm của UBND quận 12 và Công ty TNHH MTV Công ích quận 12 trong công tác dân vận.

Từ những thiết xót trên, Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP HCM giao Giám đốc Sở KH-ĐT chỉ đạo các cá nhân, đơn vị, phòng ban có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong kết luận thanh tra.

Kiểm điểm, rà soát, giám sát các dự án có thay đổi tiến độ; dự án bố trí vượt thời gian quy định; dự án điều chỉnh tổng mức dự toán, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đề xuất xử lý, đẩy nhanh tiến độ việc đầu tư công đảm bảo thời gian, hiệu quả góp phần nâng cao hạ tầng an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc gia hạn tiến độ và thực hiện thi công thường xuyên, đột xuất đối với dự án sửa chữa và nâng cấp đường tỉnh lộ 9; kịp thời tham mưu, kiến nghị các cơ quan thẩm quyền sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng.