lili

lili

2022-05-10 17:30:00

Thanh tra toàn diện 27 dự án tại Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành quyết định tổ chức tranh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật của các nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành với 13 thành viên do Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Văn Tùng làm Trưởng đoàn; thực hiện thanh tra toàn diện việc triển khai 27 Dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

Thời kỳ thanh tra từ thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư đến thời điểm thanh tra; thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

kon-tum-thanh-tra

Chủ tịch UBND tỉnh giao đoàn thanh tra liên ngành lập kế hoạch thanh tra và ủy quyền Trưởng đoàn phê duyệt kế hoạch trước khi thực hiện nhiệm vụ. Việc giám sát Đoàn thanh tra do người ra quyết định thực hiện. Đoàn thanh tra liên ngành tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ cũng kết luận huyện Kon Plông có nhiều dự án chậm tiến độ, vi phạm Luật Đầu tư.

Chẳng hạn các dự án đầu tư trồng cây thuốc và khu du lịch sinh thái; đầu tư trồng rừng nguyên liệu giấy; trồng rau sạch và các loại hoa chất lượng cao; trồng, chế biến thảo dược xuất khẩu; trung tâm bảo tồn giống và phát triển dược liệu Tây Nguyên; đầu tư khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái...

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện 89 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm. Thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát các trường hợp còn lại, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.