Mac Dinh Cuong

Loa phường

2021-07-01 16:26:00

Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều sai phạm tại 6 dự án 'đổi đất' sân bay Nha Trang

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa có nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật trong việc giao đất sân bay Nha Trang cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các nhà đầu tư khác thực hiện 6 dự án BT tại Khánh Hòa.

datviet.trithuccuocsong.vn có bài viết:

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty