Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-06-26 11:35:00

Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi "dự án giao đất công" không qua đấu giá của Sài Gòn 5 và RESCO

Thanh tra chính phủ đề nghị UBND thành phố thu hồi hai dự án được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất không thông qua đấu giá của Công ty cổ phần Phát triến Địa ốc Sài Gòn 5 và Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV.

Giao đất không thông qua đấu giá

Dự án Chung cư thương mại số 38 đường Kim Biên và số 88 đường Gò Công, quận 5 do Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 (Sài Gòn 5) làm chủ đầu tư với tổng diện tích đất là 1.827 m2.

Theo Thanh tra Chính phủ, Nhà đất số 38 đường Kim Biên (diện tích đất 863m2, diện tích sàn sử dụng 1.392 m2) và nhà đất số 88 đường Gò Công (diện tích đất 964m2, diện tích sàn sử dụng 911 m2) thuộc sở hữu nhà nước do Sở Nhà đất Thành phố có các quyết định số 266 và số 247 ngày 11/3/1995 giao cho Công ty Kho bãi thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO) quản lý và kinh doanh.

Khu đất số 88 Gò Công (Q.5) UBND TP.HCM chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho Công ty Phát triển địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư xây dựng chung cư theo quy hoạch không thông qua đấu giá - (Ảnh: Quang Phương)

Khu đất số 88 Gò Công (Q.5) UBND TP.HCM chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho Công ty Phát triển địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư xây dựng chung cư theo quy hoạch không thông qua đấu giá - (Ảnh: Quang Phương)

Đến thời điểm thanh tra, Công ty Kho bãi Thành phố đang ký hợp đồng cho Công ty TNHH Dịch vụ giữ xe ô tô Việt Nam thuê lại nhà đất 38 Kim Biên làm kho hàng và bãi giữ xe; còn lại vị trí nhà đất tại số 88 Gò Công do Công ty Kho bãi thành phố đang tạm quản lý và kinh doanh (từ năm 2001 đến nay).

Tuy nhiên, Kết quả thanh tra cho thấy, UBND Thành phố có Quyết định số 4972 chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư dự án hợp khối 02 vị trí nhà đất nêu trên để đầu tư xây dựng chung cư theo quy hoạch của Thành phố nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định của pháp luật

Bên cạnh đó, do Chủ đâu tư chậm triển khai thực hiện dự án. Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND Thànhphố xem xét để thu hồi dự án theo quy định. Theo giải trình của UBND Thànhphố, ngày 02/4/2019 đã ban hành Quyết định số 1273 về việc thu hồiđối với địa chỉ nhà đất nói trên.

Chuyển mục đích sử dụng đất không qua đấu giá

Tương tự, qua rà soát, Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị TP.HCM thu hồi dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp tại 458 Nguyễn Tất Thành, Quận 4 do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (RESCO) làm chủ đầu tư, với diện tích 5.950mm2.

Về nguồn gốc đất, đây là đất do Nhà nước quản lý và giao cho Sở Nhà đất Thành phố quản lý, Công ty Kho bãi được thuê để kinh doanh từ năm 1998 với thời hạn 50 năm.

Ngày 27/10/2008 ủy ban nhân dân Thành phố có Văn bản số 6650 phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp nhà, đất của Công ty kho bãi Thành phố thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, chấp thuận chuyến mục đích sử dụng nhà, đất xây dựng dự án, trong đó có nhà, đất số 458 đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4.

Khu đất 38 Kim Biên (Q.5) UBND TP.HCM chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho Công ty phát triển địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư xây dựng chung cư theo quy hoạch không thông qua đấu giá - (Ảnh: Quang Phương)

Khu đất 38 Kim Biên (Q.5) UBND TP.HCM chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho Công ty phát triển địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư xây dựng chung cư theo quy hoạch không thông qua đấu giá - (Ảnh: Quang Phương)

Thanh tra Chính phủ cho biết, đến thời điểm thanh tra, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất nhưng chưa tiến hành đầu tư xây dựng dự án.

Ngày 12/7/2011, UBND Thành phố có Công văn 3457, trong đó có nội dung chấp thuận chủ trương xử lý theo đề nghị của Sở Xây dựngvề phương án chuyển giao các mặt bằng kho bãi cho Tống Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV để hoàn vốn đầu tư giai đoạn 1 - Rạch Ụ Cây, quận 8.

Ngày 10/10/2011, UBND Thành phố có Công văn 5096 chấp thuận cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV được tiếp tục chuyển mục đích sử dụng đất mặt bằng 458 Nguyễn Tất Thành đế đầu tư xây dựng theo quy hoạch của Thành phố.

Ngày 12/12/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6474 phê duyệt phương án giá đất theo giá thị trường đối với mặt bằng nhà, đất số 458 đường Nguyễn Tất Thành để Tổng Công ty Địa ốc SàiGòn TMHH MTV hoàn vốn đầu tư giai đoạn 1, dự án Rạch ụ Cây, quận 8.

Kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy, UBND Thành phố chấp thuận chủ trương chuyển giao một số mặt bằng kho bãi cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV để hoàn vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 1 Rạch ụ Cây. Theo đó, giao đất cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV được tiếp tục chuyển mục đích sử dụng đất mặt bằng 458 Nguyễn Tất Thành không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là khôngđúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố ban hành quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất tại địa chỉ 458 Nguyễn Tất Thành để Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV hoàn vốn đầu tư giai đoạn 1 dự án Rạch ụ Cây khi chưa có quyết định giao đất là không đúng quy định của pháp luật.

"Đến thời điểm thanh tra, dự án chưa có quyết định giao đất, chưa xác định tiền sử dụng đất, chưa triển khai đầu tư xây dựng. Do đó, Thanh tra Chínhphủ kiến nghị UBND Thành phố rà soát, xem xét để xử lý thu hồi dựng theo quy định của Luật Đất đai và các quy định khác có liên quan", Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh trong kết luận thanh tra.

Theo Dân Việt