Mac Dinh Cuong

Mèo mun

2021-05-27 23:09:00

Thanh tra Chính phủ chủ trì làm rõ hơn 970 tỷ đồng Vina Đại Phước hoàn trả cho DIC

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra, rà soát, làm rõ số tiền 970,9 tỷ đồng mà Công ty Cổ phần Vina Đại Phước hoàn trả cho Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC - ngoài giá trị DIC đã góp vốn).

Ngày 27/5, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về kết quả rà soát, kiểm tra việc thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại dự án Khu du lịch sinh thái Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung này được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì họp ngày 19/5.

Ngày 27/5 Vietnamnet có bài viết: Đồng Nai phải làm rõ 970 tỷ đồng Vina Đại Phước hoàn trả cho DIC

Empty
Empty
Empty