Mai Anh

Mai Anh

2022-02-25 11:10:00

Thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ thực hiện 2 dự án đường bộ cao tốc và sân bay Long Thành

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 262/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông gồm dự án Xây dựng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án Xây dựng đường cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2020-2025 và dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

phoi canh cang hang khong long thanh

Theo đó, 2 ban chỉ đạo của Chính phủ có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và dự án Sân bay Long Thành theo đúng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ xem xét, chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ các dự án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện quy chế phối hợp và kế hoạch triển khai thực hiện các dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện các dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để Chính phủ, Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư công trình, dự án, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu trong việc thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định trong chủ trương đầu tư các dự án hoặc quyết định phê duyệt của từng dự án thành phần để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình. Ban chỉ đạo được mời các tổ chức, các chuyên gia để tư vấn trong quá trình chỉ đạo; thẩm định các cơ chế, chính sách, tổ chức và biện pháp thực hiện các dự án.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành được giao nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Ban Chỉ đạo dự án Sân bay Long Thành; Phó trưởng ban thường trực là Bộ trưởng GT-VT; Phó trưởng ban là Bộ trưởng Xây dựng; các ủy viên là thứ trưởng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các địa phương và đơn vị liên quan.

Bộ GT-VT là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo; sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban chỉ đạo.

Trưởng ban khi ký các văn bản chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó trưởng ban và các ủy viên khi ký các văn bản thực hiện nhiệm vụ Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của bộ, ngành, địa phương đó.