Vũ Nguyễn

Vũ Nguyễn

2021-10-24 08:30:00

Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, thời gian qua, Công an huyện Cẩm Thủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện. Qua đó, hoạt động khai thác khoáng sản từng bước đi vào nền nếp, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công an huyện Cẩm Thủy thường xuyên tuyên truyền cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản.

Công an huyện Cẩm Thủy thường xuyên tuyên truyền cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản.

Tính đến tháng 10-2021, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy có 12 doanh nghiệp đang được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản, trong đó có 9 doanh nghiệp khai thác đá xây dựng, 3 doanh nghiệp khai thác cát, sỏi. Để các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác, Công an huyện Cẩm Thủy đã phối hợp với các phòng, ban của UBND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh, khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm quy định khai thác tài nguyên khoáng sản, khai thác cảng, bến thủy nội địa và vận tải đường thủy nội địa trên các tuyến sông. Tổ chức cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác, tập kết khoáng sản trái phép theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động lập phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, tận thu, nạo vét, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trái phép trên sông; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện việc khai thác khoáng sản trái phép hoặc không đúng với các quy định, quy trình khai thác của dự án.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - môi trường, Công an huyện Cẩm Thủy đã phối hợp với các ngành chức năng phát hiện, xử lý 9 vụ vi phạm hành chính về khai thác khoáng sản trái phép, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 178 triệu đồng. Các lỗi vi phạm về khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chưa có giấy hoạt động bến thủy nội địa; đưa phương tiện, thiết bị vận tải vào vận hành trước khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; vi phạm quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường...

Thời gian tới, Công an huyện Cẩm Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác, chế biến khoáng sản; tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Khoáng sản.

Khắc Công_Báo Thanh Hóa