lili

lili

2022-03-11 09:05:00

T-S.Home đã bỏ cọc vụ trúng đấu giá mỏ cát hơn 2.800 tỷ đồng ở An Giang

Liên quan đến vụ trúng đấu giá mỏ cát 2.811 tỷ đồng trên sông Tiền, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang xác nhận Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.Home - doanh nghiệp trúng đấu giá, đã chấp nhận bỏ cọc hơn 1 tỷ đồng.

T-S.Home bỏ cọc vụ trúng đấu giá mỏ cát hơn 2.800 tỷ đồng ở An Giang

T-S.Home bỏ cọc vụ trúng đấu giá mỏ cát hơn 2.800 tỷ đồng ở An Giang

Trước đó, vào cuối tháng 3/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới với diện tích hơn 60ha, trữ lượng dự kiến khai thác 2.372.500m3. Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khởi điểm tạm tính tương đương 7,2 tỷ đồng.

Qua đấu giá 45 vòng, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.Home đã trúng giá với số tiền tạm tính là 2.811 tỷ đồng, cao gấp 400 lần khởi điểm.

Sau khi T-S.Home trúng đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp với Trung tâm địch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang gửi thông báo đến doanh nghiệp này và đề nghị nộp tiền trúng giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, với số tiền trúng đấu giá quyền khai thác cát lên tới hơn 2.800 tỷ đồng, Công ty T-S.Home phải nộp hơn 140 tỷ đồng trước khi được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Với số tiền còn lại, công ty sẽ nộp trong 4 năm, mỗi năm phải nộp số tiền tạm tính là hơn 667 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phía công ty lại đề xuất cho nộp tiền trúng đấu giá lần đầu là 50 tỷ đồng trước khi cấp phép khai thác và số tiền hơn 90 tỷ đồng sẽ được nộp trong năm khai thác đầu tiên.

Trong trường hợp UBND tỉnh không chấp thuận đề xuất này, Công ty T-S.Home xin nhận lại 1,4 tỷ đồng tiền đặt cọc và đồng ý trả chi phí tổ chức đấu giá tại khu mỏ cát.

Từ những lý do trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đã đề xuất UBND tỉnh hủy kết quả đấu giá quyền khai thác mỏ cát sông trên sông Tiền đối với Công ty T-S.Home.

Đồng thời, Sở yêu cầu Công ty T-S.Home phải trả lại chi phí tổ chức đấu giá cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang với số tiền 330 triệu đồng trước khi được nhận lại tiền đặt cọc là hơn 747 triệu đồng.