Mai Anh

Mai Anh

2022-06-27 08:00:00

Suất tái định cư là gì? Suất tái định cư được quy định thế nào?

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là vấn đề nhận được nhiều quan tâm của người sư dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đất. Trong đó, tái định cư là chính sách quan trọng trong việc giải quyết vấn đề thu hồi đất. Vậy khi nhắc đến tái định cư, người có đất bị thu hồi thường thắc mắc suất tái định cư là gì, suất tái định cư tối thiếu được quy định thế nào. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ làm rõ các vấn đề trên:

Câu hỏi: Năm 2015 có mua một thửa đất rộng 300 m2 để xây dựng nhà ở. Đến năm 2019 Nhà nước tiến hành thu hồi đất để làm đường, gia đình tôi bị thu hồi toàn bộ diện tích đất trên. Đến nay, tôi được biết gia đình tôi sẽ được nói được bồi thường một suất tái định cư tối thiểu Vậy xin hỏi xuất tái định cư là gì. Mong nhận được giải đáp. Tôi xin cảm ơn

Xin chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn về suất tái định cư là gì. Với những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi giải đáp như sau:

1. Suất tái định cư là gì, điều kiện được hưởng suất tái định cư khi thu hồi đất?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định về bố trí tái định cư. Theo đó, người có đất bị thu hồi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Việc bố trí tái định cư được ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

Từ quy định trên có thể hiểu, suất tái định cư là suất đất hoặc nhà ở do Nhà nước bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất bị thu hồi đất nhằm giúp người dân nhanh chóng ổn định lại đời sống.

161639baoxaydung_image001_1506221053

Điều kiện được hưởng suất tái định cư khi thu hồi đất:

Tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, người sử dụng đất khi bị thu hồi đất được xem xét bối trí suất tái định cư nếu có đủ các điều kiện sau:

+ Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định của pháp luật.

+ Người sử dụng đất khi bị thu hồi đất mà không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; (trừ trường hợp người sử dụng đất không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền)

+ Thửa đất bị thu hồi đã được cấp Sổ đỏ hoặc đủ điều kiện được cấp Sổ đỏ mà bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì người sử dụng đất được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Như vậy, nếu thửa đất của bạn đủ điều kiện mà chúng tôi trình bày ở trên, thì bạn được hưởng suất tái định cư khi thu hồi đất.

2. Suất tái định cư tôi thiểu khi tiến hành bồi thường thu hồi đất được quy định thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về suất tái định cư tối thiểu. Theo quy định thì suất tái định cư tối thiểu có thể được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng tiền. Cụ thể như sau:

+) Trường hợp Nhà nước bồi thường suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở thì phân diện tích đất ở tái định cư không bé hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương.

+) Trường hợp Nhà nước bồi thường suất tái định cư tối thiểu bằng nhà ở thì phân diện tích nhà ở tái định cư không được bé hơn diện tích của căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

+) Trường hợp Nhà nước bồi thường suất tái định cư tối thiểu bằng tiền thì khoản tiền bồi thường cho suất tái định cư tối thiểu phải tương đương với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.

2003_4_1506221244

Lưu ý, việc bồi thường suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, bằng nhà ở hay bằng tiền sẽ phải căn cứ vào tình hình của từng địa phương được quy định trong quyết định của từng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ví dự: như ở thành phố Hà Nội. Căn cứ Điều 29 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND quy định về suất tái định cư tối thiểu và hỗ trợ tái định cư như sau:

Diện tích suất tái định cư tối thiểu quy định tại khoản 4 Điều 86 của Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 27 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP cua Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội được xác định:

+ Đối với các dự án hoặc các khu vực thực hiện việc bồi thường, giao tái định cư bằng đất ở thì diện tích suất tái định cư tối thiểu phải bằng hoặc lớn hơn diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quy định;

+ Suất tái định cư tối thiểu bằng 30m2 đối với các khu vực, các dự án thực hiện việc bồi thường, giao tái định cư bằng căn hộ chung cư thì diện tích.

Bài viết đã cung cấp đến bạn những thông tin cần thiết về suất tái định cư là gì. Để tìm hiểu thêm những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ trực tiếp đến 0845.247.247 để được tư vấn miễn phí kịp thời.