Mac Dinh Cuong

lili

2021-06-10 13:17:00

Rừng phòng hộ La Ngà bị đốn hạ để khai thác đá mồ côi: Phó Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo kiểm tra xử lý

Từng mảng rừng phòng hộ tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán đang bị đốn hạ, đào xới tan nát để khai thác đá mồ côi. Từng đoàn xe ben chở đá không an toàn chạy ngày chạy đêm qua khu dân cư, chợ đông đúc để về nhà máy của Công ty TNHH XD TM Khang Trang, xẻ đá thành tấm lát nền xuất khẩu mà cơ quan chức năng không hay biết!

Ngày nay online có bài viết

ngay
ngay1
ngay2
ngay3