Mây lang thang

Mây lang thang

2022-06-11 15:00:00

Quyền và thời hạn sử dụng đất chung cư có thể bạn chưa biết

Khi mua nhà chung cư, ngoài việc được sở hữu căn hộ thì người dân còn có quyền sử dụng đất chung cư.

Quyền của chủ căn hộ đối với đất chung cư

Theo Điểm a Khoản 3 Điều 49 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu căn hộ chung cư, văn phòng làm việc, cơ sở thương mại, dịch vụ trong nhà chung cư bao gồm diện tích đất xây dựng khối nhà chung cư, làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà và đất xây dựng các công trình hạ tầng bên ngoài nhà chung cư nhưng để phục vụ trực tiếp cho nhà chung cư được chủ đầu tư bàn giao cho các chủ sở hữu căn hộ tự tổ chức quản lý, sử dụng theo dự án đầu tư.

Theo đó, người sở hữu nhà chung cư không chỉ có quyền sở hữu đối với căn hộ của mình mà còn có quyền sử dụng đất chung cùng với các chủ sở hữu căn hộ khác đối với những diện tích như:

- Diện tích đất xây dựng khối nhà chung cư.

- Diện tích làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà.

- Diện tích đất xây dựng các công trình hạ tầng bên ngoài nhà chung cư nhưng để phục vụ trực tiếp cho nhà chung cư.

Khi mua chung cư, người dân đã mua luôn cả đất. Ảnh: LĐO

Khi mua chung cư, người dân đã mua luôn cả đất. Ảnh: LĐO

Về quyền của chủ căn hộ đối với phần đất sử dụng chung cư, theo Điểm b Khoản 3 Điều 49 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, mặc dù chủ sở hữu căn hộ chung cư có quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng trong tòa nhà chung cư, nhưng đó là quyền sử dụng chung và không thể phân chia diện tích đất đó cho từng hộ, cũng không thể tùy ý sử dụng đối với quyền sử dụng đất chung này mà phải do đa số quyết định.

Thời hạn sử dụng đất chung cư

Tại Khoản 3 Điều 126 Luật Nhà ở 2014 quy định, đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Như vậy, cư dân khi bỏ tiền mua chung cư thì ngoài việc sở hữu căn hộ chung cư có thời hạn theo cấp công trình và chất lượng công trình thì còn được sử dụng đất ổn định lâu dài. Hay nói cách khác, thời hạn sử dụng đất chung cư được ghi trong sổ đỏ, sổ hồng là “Lâu dài”.

Theo Lao Động