Mèo mun

Mèo mun

2021-10-16 16:25:00

Quy định mới lựa chọn đầu tư dự án nạo vét hàng hải, đường thủy

Từ 1/12/2021, việc lựa chọn nhà đầu tư dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước hàng hải, đường thủy có thể qua đấu thầu hoặc chấp thuận đầu tư.

Thông tư số 22/2021 của Bộ GTVT quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm (dự án xã hội hóa nạo vét) mới được ban hành có hiệu lực từ 1/12/2021.

Nội dung thông tư quy định, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước hàng hải, đường thủy do Bộ GTVT, UBND tỉnh quản lý có thể qua thông qua đấu thầu hoặc chấp thuận đầu tư.

img-bgt-2021-img-5001-1634297722-width1280height720

Cụ thể, trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Trường hợp có 1 nhà đầu tư đăng ký, hoặc nhiều nhà đầu tư đăng ký, nhưng chỉ có 1 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện theo thủ tục chấp thuận nhà đầu tư.

Nội dung thông tư cũng quy định chi tiết việc đánh giá sơ bộ hồ sơ để lựa nhà đầu tư thông qua các tiêu chí về: năng lực và kinh nghiệm, đề xuất kỹ thuật, đề xuất về tài chính - thương mại.

Về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tối thiểu của nhà đầu tư phải thu xếp tối thiểu bằng 15% tổng mức đầu tư dự án (gồm chi phí chuẩn bị đầu tư, kinh phí nạo vét, thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, chi phí khác liên quan đến dự án).

Trường hợp liên danh đầu tư, nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thành viên liên danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% trong liên danh. Doanh thu bình quân hàng năm của nhà đầu tư tối thiểu 1,5 - 2% tổng mức dự án trong năm gần nhất. Hồ sơ cũng phải thể hiện số lượng tối thiểu các dự án mà nhà đầu tư đã tham gia, với vai trò góp vốn hoặc thầu chính, loại dự án.

"Sau khi dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước hàng hải, đường thủy được phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trong thời hạn 7 ngày làm việc, cơ quan phê duyệt báo cáo nghiên cứu tổ chức đăng, công bố thông tin dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, làm cơ sở xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án", nội dung thông tư nêu.

Theo Cục Hàng hải VN và Đường thủy nội địa VN, trong năm 2022 sẽ kêu gọi đầu tư 5 dự án xã hội hóa nạo vét luồng hàng hải: sông Tiền, Định An - Sông Hậu, luồng Trần Đề, Cửa Việt và luồng Cửa Hội - Bến Thủy.

Cùng đó, danh mục 6 dự án xã hội hóa nạo vét luồng đường thủy cũng đã được Bộ GTVT công bố năm 2021 thuộc tuyến sông Đà, Đồng Nai, sông Tiền, Gành Hào và sông Sài Gòn.

https://www.baogiaothong.vn/quy-dinh-moi-lua-chon-dau-tu-du-an-nao-vet-hang-hai-duong-thuy-d528790.html