Mây lang thang

Mây lang thang

2022-05-31 09:30:00

Quảng Nam: Loạt dự án của công ty Bách Đạt An giờ ra sao?

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, dự án khu đô thị 7B mở rộng, dự án Hera Complex Riverside đã được địa phương này tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Một dự án của công ty Bách Đạt An tại Quảng Nam.

Một dự án của công ty Bách Đạt An tại Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022.

Theo thông báo, các dự án khu đô thị do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đưa vào diện theo dõi. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo xử lý, giải quyết những tồn tại, vướng mắc. Đến nay các dự án đã có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, với dự án khu đô thị Bách Đạt, UBND tỉnh đã giao đất 1 đợt với diện tích 5,72ha/8,37ha; diện tích đất còn lại đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải phóng mặt bằng.

Dự án đã được phê duyệt giá đất và xây dựng cơ bản hạ tầng kỹ thuật trên diện tích giao đất. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn, các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc công tác bồi thường để tiếp tục bàn giao giai đoạn 2; đồng thời, tạo điều kiện để chủ đầu tư thi công các hạng mục công trình.

Về việc nộp tiền sử dụng đất, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng lập thủ tục cân đối nguồn tiền từ dự án BT của Công ty Cổ phần Bách Đạt An sang tiền sử dụng đất của dự án khu đô thị Bách Đạt và thực hiện thủ tục quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng để khấu trừ tiền sử dụng đất của dự án.

Số tiền sử dụng đất Công ty Cổ phần Bách Đạt An được ghi nhận là khoảng 41,52 tỷ đồng trong tổng 44,89 tỷ đồng tiền sử dụng đất đợt 1 mà Công ty phải nộp. Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu công ty khẩn trương nộp đủ nghĩa vụ theo đúng quy định.

Đối với dự án Khu đô thị 7B mở rộng, dự án Hera Complex Riverside, 2 dự án này đã được tỉnh Quảng Nam tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Hội đồng thẩm định thị xã Điện Bàn hiện cũng đã hoàn thành công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trình UBND thị xã Điện Bàn xem xét, quyết định thu hồi đất để làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo.

UBND tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo để UBND thị xã Điện Bàn, chủ đầu tư thực hiện các quy trình thực hiện dự án.

“Nhìn chung, các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã tiến triển, có điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong trong thời gian đến. UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo để chủ đầu tư sớm hoàn thành các dự án, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đảm bảo các điều kiện cần thiết để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.” UBND tỉnh Quảng Nam thông tin.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ xem xét chủ trương cấp giấy CNQSD đất theo từng phần (theo block) khi đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, khớp nối đô thị và nghĩa vụ tài chính, tạo điều kiện cho chủ đầu tư giải quyết quyền lợi của khách hàng.