Hải Đăng

Hải Đăng

2022-02-10 14:55:00

Quảng Nam: Đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí Saki

Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí Saki Quảng Nam bị đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư do nhà đầu tư không nộp tiền đảm bảo thực hiện dự án đầu tư.

Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất cơ khí Saki Quảng Nam được cấp chủ trương đầu tư tại Cụm công nghiệp An Lưu.

Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất cơ khí Saki Quảng Nam được cấp chủ trương đầu tư tại Cụm công nghiệp An Lưu.

UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa có Tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất cơ khí Saki Quảng Nam của Công ty TNHH Giải pháp thi công Saki tại một phần lô C2, Cụm công nghiệp An Lưu, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất cơ khí Saki Quảng Nam của Công ty TNHH Giải pháp thi công Saki tại một phần lô C2, với diện tích khoảng 14.393 m2, Cụm công nghiệp An Lưu, phường Điện Nam Đông được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư số 354/QĐ-UBND ngày 2/2/2021 cấp lần đầu cho Công ty TNHH giải pháp thi công Saki.

Sau khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư và UBND thị xã Điện Bàn đã thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư ngày 2/3/2021; trong đó, thời hạn nộp tiền ký quỹ trước ngày 02/5/2021. “Tuy nhiên, sau nhiều lần làm việc với nhà đầu tư, đến nay nhà đầu tư không nộp tiền đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định”, UBND thị xã Điện Bàn nêu.

Bên cạnh đó, UBND thị xã Điện Bàn còn xác định, nhà đầu tư cũng không xúc tiến các thủ tục đầu tư như bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, thủ tục xin thuê đất.. đối với cơ quan nhà nước, trong khi đó diện tích đất một phần lô C2, Cụm công ngiệp An Lưu đã được UBND thị xã giải phóng mặt bằng sạch.

Với những lý do nêu trên, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất trong Cụm công nghiệp An Lưu, UBND thị xã Điện Bàn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 354/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 cấp lần đầu cho Công ty TNHH giải pháp thi công Saki theo quy định của pháp luật.