LS. Quốc Vũ

LS. Quốc Vũ

2021-07-25 21:22:00

Phú Yên: Nhiều chủ đầu tư vi phạm quy định pháp luật về việc cung cấp thông tin tình hình triển khai các dự án bất động sản

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã công bố thông tin 40 dự án bất động sản của nhiều chủ đầu tư không thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin về tình hình triển khai, thực hiện dự án (Số lượng, số lượng từng loại sản phẩm bất động sản của dự án; nhu cầu đối với các loại bất động sản theo thống kê, dự báo...). Theo đó, Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Phú Yên chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng sẽ kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định.

Liên quan đến sự việc nêu trên, ngày 24/7/2020 trên website tienphong.vn có bài viết "Phú Yên công khai 40 dự án bất động sản không nghiêm túc báo cáo tiến độ xây dựng". Trong bài viết có danh sách, thông tin của 40 dự án bất động sản, cụ thể:

(Trích) Danh sách chi tiết 40 dự án chủ đầu tư chưa thực hiện báo cáo theo quy định trên địa bàn tỉnh Phú Yên:

tp-phu-yen-du-an-bds-489
tp-phu-yen-du-an-bds1-4472
tp-phu-yen-du-an-bds2-3021
tp-phu-yen-du-an-bds3-5090

(Hết trích)

Pháp luật quy định như thế nào về việc cung cấp thông tin tình hình triển khai các dự án bất động sản?

Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quy định: Chủ đầu tư cung cấp thông tin về tình hình triển khai các dự án nhà ở, bất động sản, số lượng sản phẩm của dự án về Sở Xây dựng định kỳ hàng quý. Các thông tin chủ đầu tư phải cung cấp bao gồm: Số lượng, tình hình triển khai các dự án, số lượng từng loại sản phẩm bất động sản của dự án; nhu cầu đối với các loại bất động sản theo thống kê, dự báo. Việc cung cấp này được thực hiện theo Biểu mẫu số 8a, 8b, 8c, 8d tại Phụ lục kèm theo Nghị định 117/2015/NĐ-CP. 

Căn cứ Nghị định 117/2015/NĐ-CP, ngày 19/6/2018 UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo đó, Điều 6 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND, UBND tỉnh Phú Yên quy định chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu, thời hạn về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP. Về hình thức thực hiện, báo cáo thông tin, dữ liệu được lập thành văn bản và tệp dữ liệu điện tử (bảng Excell) gửi về Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tại địa chỉ số 02A Lý Tự Trọng, Phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; File mềm điện tử gửi về địa chỉ Email: [email protected] 

Trên đây là nội dung bài viết chia sẻ đến bạn đọc thông tin pháp luật về việc cung cấp thông tin tình hình triển khai các dự án bất động sản trên cơ sở dẫn chứng thực tế từ sự việc 40 dự án bất động sản ở Phú Yên không nghiêm túc báo cáo tiến độ xây dựng.