Mac Dinh Cuong

Mai Anh

2021-04-27 20:00:00

Phớt lờ chỉ đạo, Sơn Kim Land có dấu hiệu huy động vốn trái phép tại dự án The 9 Stellars

Nhiều năm trở lại đây, các doanh nghiệp BĐS đang lợi dụng sơ hở để lách luật, huy động vốn trái phép, khi mà dự án chưa được khởi công. Dự án The 9 Stellars đang được Sơn Kim Land rao bán cũng rơi vào tình trạng tương tự, dự án chưa khởi công xây dựng nhưng chủ đầu tư đã rao bán căn hộ.

Ngày 27/4 tạp chí THCL có bài viết 

A3B8A38A-A048-4ADF-9E8B-D2D238A8EC68
448B9D6F-56C4-49DE-80C4-D62C76CCBA6F
DD73C67A-900B-4AD3-B606-D81F32A1044E
12F389EA-FBAA-487D-8696-AAF21D1FDE04
C7FB11B4-2916-4CFE-B8B2-C94089A5CE26
81410A63-9531-40EE-9F9D-B0769E482D63
4C3D3344-E73A-403E-97F1-F8DDD2ACA049