Mac Dinh Cuong

LS.Vũ saigon247

2021-06-11 08:08:00

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Gia Lai cấp hàng chục “sổ đỏ” trái pháp luật

Ngày 10/6/2021, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành kết luận thanh tra về việc phân lô, tách thửa trên địa bàn thành phố Pleiku và huyện Đăk Đoa, Gia Lai. Theo kết luận thanh tra được biết, ông Huỳnh Minh Sở _ Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Gia Lai đã cấp 32 sổ đỏ trái nghị định chính phủ và quy định của UBND tỉnh Gia Lai.

Ngày 29/4/2021, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 62/TB-VPTU. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc phân lô, tách thửa đối với một số địa phương theo phản ánh của báo chí trong thời gian qua.

Tháng 5/2021, Thanh tra tỉnh Gia Lai ra quyết định thanh tra việc phân lô, tách thửa đất trên địa bàn huyện Đăk Đoa và thành phố Pleiku. Sau đó Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm.

Ngày 10/6/2021, Thanh tra tỉnh có kết luận thanh tra về các nội dung đã nêu trên. Trong đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ ra hàng loạt sai phạm và kiến nghị UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Gia Lai vì cấp 32 sổ đỏ trái pháp luật. Bên cạnh đó, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ cũng bị kiến nghị xử lý trách nhiệm.

Cùng ngày, tienphong.vn đã đăng tải bài viết “Phó Giám đốc Sở TN&MT Gia Lai ‘phù phép’ 32 sổ đỏ”. Dưới đây là hình ảnh nội dung bài viết:

z2545326710951_ecb4ece71d9fddb6d6debe1ba7b6a4ea
z2545326706432_7ddaf9976b483f0cfa923c328e0c8036
z2545326717746_d481dd78472fc61a3960e49d20bd6a5f
z2545326720066_8902a303c00c275b1719b40dee9ddc49
z2545326724703_0683b2d8db6c20b01705c3fc3b0d1464
z2545326723867_33ece2f87db43f27cf2e6d8f1b48b8e6
z2545326702896_bbe7be1fcb4d007343bde9fe781d28ad
z2545326728729_72eae41bc0cc53f587b04a2943c0b5b5
z2545326719687_1e3b52d0972d64c4cde88e4ed01ba6db