Mac Dinh Cuong

Coca

2021-04-25 08:14:00

Now hứng "bão 1 sao" liên tiếp nhiều ngày sau phàn nàn của một tài xế trên Facebook

Từ một lời phàn nàn của tài xế trên Facebook, Now đang phải hứng bão 1 sao từ cộng đồng liên tiếp nhiều ngày.

Ngày 19/4/trên Tạp chí Doanh nghiệp và tiếp thị online chi sẻ bài viết: Now hứng "bão 1 sao" liên tiếp 4 ngày qua sau phàn nàn của một tài xế trên Facebook.

Một chính sách mới được ban hành của NOW được cho là đã giáng đòn nặng lên thu nhập của cánh tài xế, trong bối cảnh các tài xế đã ức chế với chính sách ép nhận đơn ghép từ trước đó.

Nội dung bài viết:

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty