Sư Tử

Sư Tử

2021-10-30 15:52:00

Nợ xấu Vietcombank tăng vọt vượt 10.000 tỷ đồng

Nợ xấu Vietcombank tăng tới 4.000 tỷ đồng trong quý 3 (tăng 58%), từ 6.865 tỷ đồng tại ngày 30/6 lên 10.884 tỷ đồng vào ngày 30/9. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng cho vay khách hàng tăng lên 1,16%, cao nhất 3 năm qua. Hồi đầu năm, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank chỉ là 0,62%.

1
3
4