lili

lili

2022-05-22 08:30:00

Những trường hợp nhà ở riêng lẻ phải xin giấy phép xây dựng

Luật Xây dựng quy định nguyên tắc chung khi xây dựng nhà ở là chủ nhà phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Theo khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, ngoài một số trường hợp ngoại lệ được miễn giấy phép thì khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ nhà phải xin cấp giấy phép xây dựng.

Thứ nhất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực đô thị, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới bảy tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thôn có quy mô dưới bảy tầng nhưng thuộc khu vực có quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thôn nhưng được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

Cuối cùng là trường hợp nhà ở riêng lẻ xây dựng tại khu vực nông thôn có quy mô từ bảy tầng trở lên.

Khi đó, để khởi công xây dựng, chủ nhà phải nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Hai bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình; bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình; bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện; bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề đối với công trình xây dựng có công trình liền kề.

Tùy vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố mẫu bản vẽ thiết kế để hộ gia đình, cá nhân tham khảo khi tự lập thiết kế xây dựng.