Mac Dinh Cuong

Loa phường

2021-04-24 09:53:00

Những “khoảng tối” trong đấu thầu qua mạng - Đấu là...trúng!?

Phần lớn, những gói thầu đấu qua mạng ở Hà Tĩnh chỉ có 1- 2 nhà thầu tham gia. Cá biệt, tại một số Ban quản lý dự án, hầu hết các gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham gia đấu. Việc “phớt lờ” chỉ đạo của cấp trên trong lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng (ĐTQM), công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu của nhiều chủ đầu tư ở Hà Tĩnh thời gian qua còn phát lộ nhiều sai phạm...

Nói về công tác đấu thầu qua mạng đang phát lộ nhiều tiêu cực ở một số địa phương. Mới đây trên báo Bảo vệ Pháp luật có bài viết: Đấu thầu qua mạng ở Hà Tĩnh: Đấu là...trúng!?. Việc cứ đấu là trung đang gây bức xúc trong dư luận, xin chia sẻ với mọi người để rộng đường dư luận.

dthau
dthau1
dthau2
dthau3
dthau4
dthau5