lili

lili

2022-07-15 12:00:00

Những đồ vật nào không được mang lên máy bay?

Hiện nay, pháp luật quy định rất rõ những đồ vật không được mang lên máy bay khoang hành khách và những vật không được ký gửi trong khoang hàng.

Câu hỏi: Em muốn hỏi em lên máy bay bị cấm mang theo những đồ vật gì?

Chào bạn. Hiện nay, theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam, những vật không được mang lên máy bay gồm:

CamMangLenMayBay_1307134622

Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 0824.247.247 để được hỗ trợ.