Mac Dinh Cuong

Loa phường

2021-06-08 14:14:00

Những đại dự án kéo dài không lối thoát ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai hiện tồn tại nhiều đại dự án kéo dài hàng chục năm khiến đời sống của hàng ngàn hộ dân gặp khó khăn

Ngày 8/6/2021 Người Lao dộng online có bài viết: Những đại dự án kéo dài không lối thoát ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty