Mai Anh

Mai Anh

2022-07-20 19:44:00

Nhiều lãng phí trong dự án công nghệ sinh học công nghệ cao Đồng Nai

Khu công nghệ sinh học Đồng Nai là dự án được triển khai bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng nguồn vốn xây dựng hạ tầng ban đầu khoảng 640 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách và doanh nghiệp.

Sau 4 năm hoạt động đã cho thấy sự đầu tư lãng phí, kém hiệu quả và có dấu hiệu sai phạm về chấp hành quy định của pháp luật khi triển khai dự án.

Theo ghi nhận của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, gần 40 nhà màng, rộng nhiều hecta đã hư hỏng nặng, xuống cấp, dù đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng từ ngân sách. Đã có 12 doanh nghiệp thuê với diện tích hơn 102 hecta, nhưng hoạt động không hiệu quả, không tiếp tục đầu tư.

Ông TRẦN QUỐC TUẤN, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Cục II - Thanh tra Chính phủ: "Giao đất, cho thuê đất cho các doanh nghiệp đầu từ vào khu công nghệ sinh họa này cơ chế như thế nào? Mình cho thuê đất hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất? Các vấn đề về xây dựng đã có giấy phép chưa? Hay cứ cấp đất rồi muốn xây dựng thế nào thì xây dựng? Rồi quy hoạch 1/500, rồi thiết kế cơ sở, thi công đã được duyêt chưa? Nhìn báo cáo này, tôi không hề thấy những nhận định chủ quan, khách quan trong công tác lãng phí.”

Đã có 29 đề tài nghiên cứu kết thúc, nhưng các mô hình vướng mắc trong quá trình bàn giao, chưa có hướng đầu tư mới. Do đó, cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị được đầu tư của nhiều đề tài đang để không và ngày càng xuống cấp khiến khung cảnh tại trung tâm này khá hoang tàn, xập xệ.

Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: “Ban đầu là 209 ha, khi bàn giao lại cho bản quản lý khu diện tích 8 doanh nghiệp thu hồi của Sở KHCN cho doanh nghiệp thuê, nên thành lập khu không giống đề án ban đầu 209 ha”.

Qua tìm hiểu thực tế của các đại biểu Đoàn giám sát thực hiện Chính sách Pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021, về việc chấp hành các quy định của pháp luật của khu công nghệ sinh học, UBND tỉnh Đồng Nai cần phải giải trình, làm rõ các nội dung về công tác quản lý, sử dụng đất, trình tự, thủ tục đầu tư, quản lý dự án, thanh quyết toán kinh phí… không hiệu quả, gây lãng phí, chưa thực hiện đúng mục tiêu đã được phê duyệt.

Ông NGUYỄN NGỌC SƠN, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội:“Đây là dự án công nghệ cao về sinh học, được Đảng và Nhà nước quan tâm, tuy nhiên, đầu tư vốn ngân sách 271 tỷ cơ sở hạ tầng mà chỉ thu hút 12 cơ sở, doanh nghiệp, mà cũng không còn tổ chức thực hiện các dự án. Tôi cho rằng UBND tỉnh phài đánh giá hết sức cụ thể dự án này bởi vì hiệu quả của đầu tư công và mục tiêu dự án trong tương lai.”

Dù không hiệu quả, năm 2021, UBND huyện Cẩm Mỹ và các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đề xuất phương án chuyển khu công nghệ sinh học công nghệ cao thành Khu công nghệ cao Đồng Nai, mở rộng thêm 250 hecta. Tháng 4/2022, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành về các dấu hiệu sai phạm, đầu tư kém hiệu quả, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Thực hiện : Tăng Sắc Nguyễn Sơn/ Quốc Hội TV