Mây lang thang

Mây lang thang

2021-10-09 09:15:00

Nhiều đơn vị ở Bà Rịa-Vũng Tàu chậm thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước

Dù Kiểm toán Nhà nước đã có kiến nghị xử lý hậu kiểm toán từ tháng 4/2019 nhưng đến nay nhiều đơn vị ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn chưa nộp xong tiền ngân sách phải thu hồi, xử lý trách nhiệm cán bộ, tổ chức thanh tra theo yêu cầu…

Nguồn tin Tiền Phong cho biết, vừa qua UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký văn bản yêu cầu các sở, ngành rà soát, báo cáo và thực hiện các nội dung kiến nghị chưa thực hiện xong của Kiểm toán Nhà nước năm 2019. Theo đó, Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị tổ chức rà soát các nội dung chưa thực hiện xong, khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng thời hạn; báo cáo kết quả kèm theo các khó khăn về UBND tỉnh trong tháng 11/2021.

TP

Cụ thể, Công ty TNHH Lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải nộp ngân sách nhà nước số tiền thuê đất gần 16,4 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện nộp ngân sách nhà nước hơn 2,39 tỷ đồng. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện xe cơ giới nộp tiền thuê đất vào ngân sách hơn 2,46 tỷ đồng. Sở Tài chính (tiền bảo vệ đất trồng lúa của Công ty TNHH Lan Anh) phải nộp hơn 295 triệu đồng.

Bệnh viện Lê Lợi phải thu hồi, nộp ngân sách nhà nước các khoản chi sai hơn 2 tỷ đồng. Bệnh viện Y học Cổ truyền phải thanh toán ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,17 tỷ đồng. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức thanh toán ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,78 tỷ đồng. Bệnh viện Tâm thần phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền 1,6 tỷ đồng.

UBND TP. Bà Rịa phải nộp ngân sách tiền sử dụng đất và tiền xây nhà thô của các hộ dân tại TP. Bà Rịa số tiền hơn 722 triệu đồng. Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Bà Rịa-Vũng Tàu phải nộp tiền cổ tức và lãi chậm nộp 2009-2012 gần 65,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Bà Rịa-Vũng Tàu phải hoàn trả tạm ứng vốn đầu tư của dự án đường và cầu Chà Và năm 2011 số tiền 61,2 tỷ đồng…

Về xử lý cán bộ, Sở Văn hóa và Thể thao phải kiểm điểm các cá nhân khác nguyên là lãnh đạo Sở hiện nay đã nghỉ hưu theo chế độ vì để xảy ra các sai sót khi phê duyệt gói thầu số 11 thuộc dự án trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc. Xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND TP. Bà Rịa và các sở ngành có liên quan đến sai phạm trong việc mua dự án nhà ở thương mại dở dang của Công ty TNHH Lan Anh để làm nhà ở xã hội.

Sở Văn hóa và Thể thao phải kiểm điểm các cá nhân khác nguyên là lãnh đạo Sở hiện nay đã nghỉ hưu theo chế độ vì để xảy ra các sai sót khi phê duyệt gói thầu số 11 thuộc dự án trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc.

Sở Văn hóa và Thể thao phải kiểm điểm các cá nhân khác nguyên là lãnh đạo Sở hiện nay đã nghỉ hưu theo chế độ vì để xảy ra các sai sót khi phê duyệt gói thầu số 11 thuộc dự án trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc.

Trong quý 4/2021, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh tra quy trình thực hiện đấu thầu mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018; thanh tra toàn diện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên dùng số 11 thuộc dự án trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc; thanh tra toàn diện gói thầu thi công hạng mục trưng bày bảo tàng thuộc dự án Nhà bảo tàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tổ chức thanh tra việc chuyển đổi 150 căn nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội tại dự án khu nhà Lan Anh 2, Lan Anh 4. Tuy nhiên, đến tháng 9/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản đồng ý đề xuất tạm dừng thành lập đoàn kiểm tra dự án Lan Anh 4.

Do đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục chủ trì rà soát, đôn đốc các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung làm xong của Kiểm toán Nhà nước tại thông báo số 110/TB-KTNN ngày 23/4/2019 về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trên cơ sở đó tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh gửi Kiểm toán Nhà nước theo quy định. Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị chưa thực hiện xong của Kiểm toán Nhà nước năm 2019.

Đối với các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước mà các đơn vị đang còn vướng mắc chưa thể thực hiện được thì chủ động tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản gửi Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII, đồng thời đăng ký làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII để có ý kiến xử lý.

Theo Tiền Phong