LS. Quốc Vũ

LS. Quốc Vũ

2021-08-26 13:36:00

Nhà ở xã hội dành cho đối tượng nào?

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014, có 10 đối tượng được phép thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội khi đáp ứng đủ các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập.

Theo Khoản 1, Điều 49, Luật Nhà ở 2014 quy định có 10 đối tượng được phép thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội gồm: 

1.Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Trong đó, các đối tượng tại số thứ tự 1,4,5,6,7,8,10 sẽ được thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội. Đối với đối tượng là học sinh, sinh viên chỉ được thuê nhà ở xã hội. Còn đối với các đối tượng là hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn, hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ theo chương trình mục tiêu xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở...(được quy định tại Điều 50, Luật Nhà ở 2014).

Tuy nhiên, thời gian qua nhiều nhà ở xã hội đã bị bán sai đối tượng. Ngày 24/8/2021, trên saigondautu.com.vn có bài viết "Nhà ở xã hội đang “đi lạc” địa chỉ" . Đọc bài viết thấy hữu ích, nên chia sẻ đến bạn đọc và cộng đồng. Dưới đây là hình ảnh nội dung bài viết:

z2711834829816_3382d4ecb1eea32ca0079ac1de1c16fa (1)
z2711834864350_6ade79bba12c978c53f2a45e022b705e
z2711834901728_6c62ad8cc6c642d0af7dbe44f1771f85
z2711834933949_a3e8f5be0b335c50ffd2243abc826f12
z2711834997262_f54622a4a8da154b227746c5d74a0995 (1)
z2711834961466_69e323adc6fa35104ec17c74cdc89a64